Младежката асоциация по политически науки, учредена през 2017 като чадърна организация, обединяващи студентски клубове, студенти, докторанти и младежи с образование в сферата, подписа меморандум за партньорство с Украинския институт за международна политика.

Документът бе подписан на 16.02.2018г. в Киев, по време на официалната церемонията по обявяване на победител в конкурса „Национална младежка столица на Украйна“.
Чрез меморандумът, двете страни поемат ангажимент да обединят усилията си в сферата на изследователската дейност, разработването на инструменти за гражданско образование и младежката активност.
Украинският институт за международна политика е учреден през 2014 година и на територията на Украйна е една от най-активните и авторитетни организации в своята тематична област.

„Изключително сме доволни от факта, че поставихме основите на това партньорство. За нас това е крачка напред към възможностите за осъществяване на по-качествени инициативи. Меморандумът остава отворен и за други организации, желаещи да се включат. “, сподели Сергей Петров – председател на Младежка асоциация по политически науки.