Учредиха “Младежка асоциация по политически науки

Септември, 2017

Студенти, докторанти и млади политолози от цяла  България учредиха във Варна Младежка асоциация по политически науки.

Организацията си поставя за цел да работи за развитие на младите хора и активното им участие в обществения живот. Тя си поставя за задача да предоставя безпристрастни анализи на обществото и да осъществява проучвания.

За председател на Асоциацията бе избран варненският политолог Сергей Петров. Той е бивш възпитаник на Великотърновския и Варненския свободен университет. В момента е експерт „Младежки политики и партньорсва“ към Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“.

По думите му новосформираната младежка политологична асоциация е с отворени врати както към младите хората, така и към структурен диалог със сходни регионални, национални и международни организации, в това число и всички отговорни фактори, които имат отношение към младежките политики.

В избраното ръководство на асоциацията има представители с противоположни политически възгледи. Въпреки това, всички са осъзнали, че като хора могат да преценят какви политически ценности да възприемат, но като експерти те трябва да бъдат безпристрастни и обективни.

,,Всички учредители се обединиха около факта, че в България има много млади и кадърни хора, които търсят подкрепа, поле за изява и израстване. Чрез своята експертиза нашата асоциация ще работи точно за това – да подпомага търсещите реализация на своите качества в сферата на публичните науки. За нас партньорството с представители на различните социални и обществени групи е основна колона за бъдещи общи успехи“ – допълва заместник-председателят на сдружението Саркис Саркисян.