МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ е отворена за всички младежи от сферата на политическите науки, които са готови да подпамагат реализирането на целите на организацията! 

Изпратете попълненото заявление сканирано на адрес: info@politicalscience.bg