За нас

“МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” е обединение на студенти, докторанти и млади политолози от цяла България. Организацията е учредена във Варна през 2017г. Част от Асоциацията са представители на „Студентски клуб на политолога“ към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Сдружение „Его Политико“ и „Студентска асоциация за изследване на международните отношения“ към Университета за национално и световно стопанство, „Работилница по феноменология на политика „ARS“ към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, студенти от Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Нов Български университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и младежи от цялата страна, получили образование в областта на политическите науки.

Организацията си поставя за цел да работи за развитие на младите хора и активното им участие в обществения живот. Асоциацията си поставя за задача да предоставя безпристрастни анализи на обществото и да осъществява проучвания.